บริษัท ธนาวงษ์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

THANAVONG ENGINEERING

ผู้ผลิตและจำหน่ายพร้อมให้เช่านั่งร้าน แบบเหล็ก และเครื่องมือก่อสร้าง

แบบบ่อพัก

รับผลิตตามแบบลูกค้า
แบบบ่อพัก คสล
แบบบ่อพักเสาไฟ
” แบบรางระบายน้ำ “
แบบหล่อบ่อพักสำหรับท่อเหลี่ยม