บริษัท ธนาวงษ์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

THANAVONG ENGINEERING

ผู้ผลิตและจำหน่ายพร้อมให้เช่านั่งร้าน แบบเหล็ก และเครื่องมือก่อสร้าง

แบบแบริออร์

TYPE I (แบบที่ 1)

TYPE I (แบบที่ 2)

TYPE II

TYPE I (แบบที่ 1)

TYPE I (แบบที่ 2)

TYPE II

แบริเออร์ สำหรับติด ยางพารา, Barrier Rubber Fender

แบริเออร์ราวสะพาน

แบบแบริเออร์มีรูเจาะ

แบบแบริเออร์สูง 45 ซม.

แบบแบริเออร์ร่องระบายน้ำ

แบริเออร์แผ่นปิด หัว-ท้าย

แผ่นปิดหัวท้ายใส่เหล็ก U-SHAPE

แบบแบริเออร์ 1.20ม.x2.00ม.x2.00ม.