บริษัท ธนาวงษ์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

THANAVONG ENGINEERING

ผู้ผลิตและจำหน่ายพร้อมให้เช่านั่งร้าน แบบเหล็ก และเครื่องมือก่อสร้าง

แบบเสา

แบบเสาลบมุม

แบบเสาลบมุม
แบบเสาลบมุม

แบบขยายเสา

แบบเสาธรรมดา
แบบเสาธรรมดา

แบบเสาลบมุมพร้อมเหล็กกล่องรัดเสา

แบบเสามีเหล็กรัดเสา
แบบเสามีเหล็กรัดเสา
แบบเสามีเหล็กรัดเสา
แบบเสามีเหล็กรัดเสา
แบบเสามีเหล็กรัดเสา
แบบเสามีเหล็กรัดเสา