บริษัท ธนาวงษ์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

THANAVONG ENGINEERING

ผู้ผลิตและจำหน่ายพร้อมให้เช่านั่งร้าน แบบเหล็ก และเครื่องมือก่อสร้าง

หอเลื่อนพร้อมขากันล้ม

นั่งร้านหอเลื่อน 2 ชั้น

ขาตั้งนั่งร้าน 1.70 ม.

แผ่นทางเดิน

แผ่นทางเดิน

บันได

บันได

นั่งร้านหอเลื่อน 3 ชั้น

ขาตั้งราวกันตก

กากบาด สั้น – ยาว

ขากันล้ม

คานรับบันได

นั่งร้านหอเลื่อน 4 ชั้น

ลูกล้อนั่งร้าน

ข้อต่อ

ข้อต่อนั่งร้าน

อาร์มล็อค

นั่งร้านหอเลื่อน 5 ชั้น