บริษัท ธนาวงษ์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

THANAVONG ENGINEERING

ผู้ผลิตและจำหน่ายพร้อมให้เช่านั่งร้าน แบบเหล็ก และเครื่องมือก่อสร้าง

ขาตั้งนั่งร้าน "ทรงเตี้ย"

นั่งร้านมาตรฐาน 0.9 เมตร

ขาตั้ง 914 มม.

นั่งร้านมาตรฐาน 1.2 เมตร

ขาตั้ง 1219 มม.

นั่งร้านมาตรฐาน 0.5 เมตร

ขาตั้ง 490 มม.