บริษัท ธนาวงษ์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

THANAVONG ENGINEERING

ผู้ผลิตและจำหน่ายพร้อมให้เช่านั่งร้าน แบบเหล็ก และเครื่องมือก่อสร้าง

ขาตั้งนั่งร้าน "ทรงสูง"

นั่งร้านมาตรฐาน 1.9 เมตร

ขาตั้ง 1524 มม.

นั่งร้านมาตรฐาน 1.7 เมตร

ขาตั้ง 1700 มม.

นั่งร้านมาตรฐาน 1.5 เมตร

ขาตั้ง 1930 มม.

ขาตั้งขนาดพิเศษ

นั่งร้านมาตรฐาน ทรงแคบ 1.7 เมตร